1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ – projektová výuka na téma ,,Včela“.

Děti se díky velkému množství vzdělávacích aktivit naučily vše o včelkách a jejich pilné práci. Velkým obohacením byla přednáška pana včelaře, kterým dětem zábavnou formou popsal vše o včelách a své práci. Děti vyráběly včelí domečky, zahrály si spoustu tématických pohybových her a a také si samy připravily svačinku s medem.

zapsala Tereza Prouzová

 

Podmořský svět

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ – V rámci týdenního projektu – ,,Podmořský svět“ děti navštívil potápěč pan Prouza, který dětem představil nutnou výbavu k potápění a seznámil je s životem pod mořskou hladinou. Děti na dané téma tvořily, plnily různé pracovní listy a další vzdělávací aktivity. Celý týden se děti také staraly o živou rybku a v prostorách školky pozorovaly fotografie mořských živočichů.

Pes – náš přítel a pomocník

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ – V rámci týdenního projektu ,,Pes – náš přítel a pomocník“ se děti pomocí her a vzdělávacích aktivit seznamovaly se životem psa. Prohlížely si knihy, četly a poslouchaly pohádky také se učily pečovat o pejsky pomocí plyšáků. Ve čtvrtek nás navštívila fenka Andělka díky které si děti vyzkoušely terapeutické činnosti a přišly do kontaktu s živým psem. Na závěr nás navštívil pes Aron který dětem ukázal agility. Děti pejsky odměnily sušenkami, které pro pejsky společně připravily.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 V MATEŘSKÉ ŠKOLE, SLOVENSKÁ 969, TACHOV
Dne 13. 5. 2024, 10h – 15h
Zveme všechny, kteří mají zájem prohlédnout si prostory mateřské školy. Mateřská škola je součástí Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995. Organizace je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, školskou službu poskytuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ a žákům se zdravotním postižením v ZŠ.

Zákonní zástupci při zápisu svého dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží:
• doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna)
• rodný list dítěte
• občanský průkaz.

Zpracovala: Mgr. Lucie Brutovská André

Mgr. Lenka Hovězáková, ředitelka školy

soubor ke stažení – zápis 2024-2025.docx