Příběh tří králů – tematické vyučování ZŠS Milíře IV. B

– Seznámení žáků s příběhem tří králů

– Význam vzácných darů Ježíšovi – zlato, kadidlo a myrha

– Zvyky a obyčeje spojené s tímto svátkem

– Pracovní listy, hádanky k tématu

– Malování hvězdy a korun pro tři krále

– Ztvárnění osob tradice a zpěv písně My tři králové jdeme k vám

– Sladká odměna na závěr

P. Kapitánová, L. Šperlová

Tematické vyučování – Vánoční vyrábění

Žáci ZŠ speciální VII. třídy se v příjemné vánoční atmosféře v období 13. a 15. 12. 2021 seznámili s vánočními lidovými tradicemi prostřednictvím pranostik a čtením z knihy Lidové tradice od Dagmar Šottnerové. Prohlíželi jsme si vánoční rodinné fotografie a vyprávěli si o tom, jak doma vánoce prožíváme. Vyrobili jsme si vánoční přání, zdobili si dárky pro své nejbližší a vyzkoušeli si tak práci s různým materiálem. Při vyrábění jsme poslouchali vánoční koledy.

Tematické vyučování – Ve svém těle se cítím skvěle – 23.11. 2021

Žáci ZŠ speciální VII. třídy se učili prostřednictvím různých aktivit prohlubovat vnímání pocitů spojených s vnímáním vlastního těla. Učili se popsat pocit, jak se cítí. Seznámili se se stavbou a funkcí našeho těla. Připomněli si základní hygienické návyky. Starší žáci vypracovávali jako samostatnou práci pracovní listy. Všichni společně si zacvičili sestavu na ozdravení kloubů.

Tematického vyučování – Podzimní vyrábění – 4. 10. 2021

Žáci ZŠ speciální VII. třídy se seznámili s charakteristickými znaky podzimu. Procvičovali počty prostřednictvím šišek a jiných přírodnin. Z nich si pak vyrobili s velkým nadšením sovy. Postupovali podle pokynů a pracovního schématu, někteří s větší pomocí. Sovy se dětem povedly, měly z nich velkou radost. Vyzdobíme si s nimi prostory ve škole.

Zapsala: Wagerová

Tematické vyučování – Na obchod – 14. 5. 2021

Žáci ZŠ speciální II. třídy si s chutí zahráli NH – ,,Na obchod“. Učili se ukázat a pojmenovat druhy ovoce a zeleniny.

Připomněli si základy slušného chování v obchodě. Procvičili si počítání do pěti, deseti i dvaceti. Při pracovním vyučování natrhali papír na malé kousky a nalepili je. Vyrobili tak jablíčko a meloun.

Adventní vyrábění- tematické vyučování – 26. 11. 2020

Cíl: Poznávat tradiční lidové svátky. Utvářet si vztah k manuálním činnostem.

Úkol: Seznámit se s vánočními svátky, využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii, prvky lidových tradic – výroba svícnu, ozdobená sklenice. Žáci ZŠ speciální II. třídy se seznámili s vánočními svátky. Poslechli si předčítání z barevných karet – adventní a lidové tradice. Z papíru si vyrobili svíčku pro maminku a tatínka na první adventní neděli. S pomocí si ze sklenice udělali vánoční svícen a ozdobili jej mašlí a sušeným pomerančem.

Oznámení – Provoz ZŠ a ZŠ speciální – Nezbytná péče o děti ve věku od 3 do 10 let

Vážení zákonní zástupci,

 

  • ZŠ a ZŠ speciální je v běžném provozu, na školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona se nevztahuje zákaz osobní přítomnosti žáků v základní škole podle usnesení vlády ČR, ze dne 12. 10. 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření.
  • Organizace poskytuje nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 180/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazeni k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č 108/2006 Sb., sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
  • Dny 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020 se pro žáky ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ stanoví jako volné dny, v těchto dnech výuka v ZŠ a ZŠ speciální nebude probíhat.

V Tachově dne 14. 10. 2020

Mgr. Lenka Hovězáková
ředitelka školy

ke stažení:

Nezbytná péče, dny volna – info