Tematické vyučování – Jedeme na výlet

Žáci ZŠ speciální VII. třídy vyrazili na výlet vlakem, cestou museli ošetřit jeden malý úraz z nepozornosti. Zastavili jsme se u rybníka, kde jsme poznávali, chytali a počítali ryby, ochutnali jsme lesní plody – maliny a borůvky. Seznámili jsme se, s obrázky hmyzu, který můžeme v lese potkat. Navštívili i ZOO s exotickými zvířaty, se kterými jsme si hráli a stavěli jim výběhy. S malou pomocí jsme vystřihli obrázek vosy a slepili jsme ji. Celé dopoledne na výletě jsme si hezky užili.

Divadelní představení v ZUŠ

V pondělí 30. května 2022 žáci 1. stupně ZŠ a 1. a 2. stupně ZŠS navštívili ZUŠ v Tachově. Shlédli dvě divadelní představení – 1. Honza a čert
a 2. Sněhurka. Divadelní představení pro nás nacvičili žáci ze ZUŠ a pohádky se jim velice povedly. Na závěr také naše žáky naučili taneček.

Mgr. Helena Frýblová, Pavel Kaleja, Dagmar Kilkovská, Mgr. Kateřina Srkalová, Bc. Lucie Šlapáková, Renata Šrejmová, Naděžda Štěpáníková

Školní výlet – Techmania Science Center v Plzni

Ve středu 27. dubna 2022 se konal školní výlet do Techmanie Science Centra v Plzni. Výletu se zúčastnili žáci 1. a 2. stupně ZŠ a ZŠS. Tématické expozice věnované vědě a technice se žákům velice líbily. Hravou formou měli žáci možnost přijít na určité technicko-přírodovědné zákonitosti. Vše si osahali a vyzkoušeli.

Interaktivní exponáty jim přiblížily určitý technický či přírodovědný princip formou vlastního prožitku – zkušenosti. Žáci také navštívili 3D Planetárium a shlédli naučný film.

Velice děkujeme za sponzorský dar, díky kterému jsme mohli zaplatit autobus a jet společně do Plzně!

Mgr. Helena Frýblová, Dagmar Kilkovská, Mgr. Iveta Kubíčková, Martina Matoušková,
Bc. Lucie Šlapáková, Renata Šrejmová, Naděžda Štěpáníková, Helena Zachová

Školní výlet – Jarní vycházka

Hodnocení:Školní výlet – Jarní vycházka – 22. 4. 2022

Žáci ZŠ speciální VII. třídy vyšli do jarní přírody pozorovat, co se venku změnilo. Na zahrádkách jsme pojmenovávali ovocné stromy. U rybníka jsme si vyprávěli o jarních květinách. Na zahradě jsme se seznámili s prací se zahradním nářadím. Vyplnili jsme pracovní list Jarní procházka. Odměnou pro všechny bylo opékání buřtíků.

Tematické vyučování – Den květin

Akce ZŠ speciální VII.třída

Tematického vyučování – Den květin – 22. 3. 2022

Žáci ZŠ speciální VII. třídy se učili rozeznávat jarní květiny podle vzhledu i barvy. Počítali papírové květiny, třídili květiny podle barvy a velikosti. Opisovali názvy květin a přiřazovali k nim fotografie květin. Z papíru si vyrobili sněženky, kterými jsme si vyzdobili třídu. Někteří žáci otiskovali nastřihanou ruličku na papír a dokreslovali květiny. Všichni se těšíme, až vše kolem nás na jaře pokvete.

Tematické vyučování – Jaro – keramické vyrábění

Žáci ZŠ speciální VII. třídy se již těší na jaro. Ve dnech 24. 2. – 25. 2. 2022 jsme procvičovali základní pracovní dovednosti a tím si utvářeli vztah k manuálním činnostem. Při poslechu relaxační hudby žáci pracovali s keramickou hlínou, vykrajovali tvary motýla, sovy a zajíčka. Z lité hlíny si vyrobili ptáčky a zajíčky. Po vypálení ještě výrobky natřeme glazurou a vyzdobíme si jimi třídu na velikonoce.

 

Zážitkový jarní workshop

Dne 23. 2. 2022 se konal ve škole „Zážitkový jarní workshop“, Šablony II.


Jednalo se o společné tvoření rodičů s dětmi. Lektorka z DDM Tachov nám představila různé techniky z oblasti výtvarných a pracovních činností. Aktéři si vytvořili jarní a velikonoční dekorace, které si odnesli domů. Děkujeme rodičům za jejich účast a pozitivní zpětnou vazbu.