Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2020/2021: 8. dubna 2020, 14.00h – 16.00h

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky na školní rok 2018/2019.

Zákonní zástupci u zápisu předloží:
• písemné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) ke vzdělávání dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy od 14. 4. 2020.

tel.: 374 630 231, 606 201 189
e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz
www.skolatachov.cz

Tématické vyučování – DEN STROMŮ

Žáci ZŠ speciální VI. třídy si připomněli den stromů, kdy je na podzim venku vše krásně barevné, listy ze stromů opadávají a příroda se chystá na zimu. Dne 21. 10. 2019 na obrázcích určovali, který strom je listnatý, a který jehličnatý. Podle barev, počtu i druhu třídili barevné listy. Také se pokoušeli stromy i výtvarné ztvárnit.