Tematické vyučování – „Den s pohádkou“

Žáci ZŠ speciální IX. třídy zažili pohádkový den. Poslechli si pohádku o Sněhurce a sedmi trpaslících z knihy Z pohádky do pohádky. Vybarvili k ní veselé omalovánky. Skládali dějové obrázky k pohádce O Budulínkovi. Zahráli jsme si na divadlo. Nejdříve žáci shlédli maňáskové představení „Jak Mikuláš a Čert slavili Vánoce“, pak si sami zahráli divadlo s různými maňásky. Nakonec si zacvičili při písničkách z pohádek.

Aby tělo nebolelo

Dne 21. 11. 2023 se žáci 1. a 2. stupně ZŠ a ZŠ speciální zúčastnili projektového vyučování „Aby tělo nebolelo“ v rámci šablon OP JAK. Žáci si prošli teoretickou částí, kde se dozvěděli nové informace o stavbě těla tvořené kostrou, svaly a kůží. Vše si ukázali na svém těle nebo na modelech. V praktické části pak uplatnili své získané vědomosti s lektorkou Bc. Michaelou Matouškovou a učili se nové pohybové stereotypy (stoj, sed, chůzi) a správné držení těla v prevenci skoliózy. Seznámili se s cviky léčebné tělesné výchovy a prvky jógy.

Svatomartinské rohlíčky

V úterý 14. 11. 2023 se žáci VI. a IX. třídy základní školy speciální společně sešli ve školní kuchyňce a připravili Svatomartinské rohlíčky. Když těsto odpočívalo v lednici, žáci si šli zaskotačit to školní tělocvičny. Pak už se všichni společně pustili do válení těsta, plnění a tvarování rohlíčků. Vše se podařilo a rohlíčky všem moc chutnaly.

Vypracovala: Iva Kratochvílová, DiS.

Svatý Martin

Tématický den Svatý Martin na bílém koni pro žáky VI. A třídy ZŠ speciální, který se uskutečnil 10. 11. 2023, byl bohatým a inspirativním zážitkem, který spojil vzdělávání a zábavu. Tato akce nabídla žákům širokou škálu aktivit, které propojily všechny vyučovací předměty daného dne. V rámci tématického dne žáci nejen získali nové poznatky, ale také si je osvojili prostřednictvím vzdělávacích her. Součástí programu byla vycházka spojená s plněním svatomartinských úkolů. Pracovní listy a vlastní tvorba výtvarných prací přispěly k rozvoji kreativity a schopnosti se vyjadřovat. Vlastními malbami žáci přispěli k vytvoření příjemné atmosféry ve třídě. Tématický den Svatý Martin na bílém koni byl pro žáky obohacujícím zážitkem.

Dušičky vs. Halloween

Projektový den na téma Dušičky vs. Halloween byl skvělým způsobem, jak propojit českou tradici Dušiček s populárním západním svátkem Halloween. Žáci VI. A třídy ZŠ speciální se 2. listopadu 2023 zapojili do projektu s nadšením a zvědavostí, co nového se naučí a jak se pobaví. Během projektu probíhala diskuse, při níž si žáci mohli vyměnit názory a informace o obou svátcích, což jim pomohlo lépe porozumět jejich významu. Malování na dýni bylo jedním z vrcholů dne, kdy se žáci mohli kreativně vyjádřit a vytvořit vlastní strašidelnou tvář na dýni. Pracovní listy byly zaměřeny na různé vzdělávací aktivity, jako bylo čtení, počty a prvouka. Projektový den nejenže zábavným způsobem propojil dvě různé kultury a tradice, ale také pomohl žákům rozšířit si své znalosti a dovednosti. Celý projekt byl velkým úspěchem a žáci odcházeli domů s novými zkušenostmi a vzpomínkami na skvělý den plný učení a zábavy.

Tematické vyučování – keramika – dárek pro rodiče

Žáci ZŠ speciální IX. třídy se již těší na vánoce a chtějí rodiče překvapit milým dárkem. Pracovali s keramickou hlínou, váleli, vykrajovali, modelovali a vyrobili si stojánky na ubrousky, kterými si vyzdobí vánoční stůl. Pak vykrajovali kulaté ozdoby na zavěšení na vánoční stromeček. Poslouchali písničky ke kartám cností. Výrobky se nechají uschnout, upečou se v keramické peci a naglazují.

Exkurze na letišti Václava Havla Praha

V pondělí 16. října 2023 se uskutečnila exkurze na letišti Václava Havla v Praze, které se zúčastnili žáci 1. a 2. stupně ZŠ a ZŠS. Akce proběhla v rámci šablon OP JAK. V první části exkurze žáci prošli bezpečnostní kontrolou, při níž byli poučeni o všech předmětech, které nemohou v příručních zavazadlech převážet. Dověděli se, co všechno se na letištní ploše děje. Přímo z letištní plochy viděli starty a odlety různých typů letadel, tankování letadel, nakládku zavazadel, hangáry pro letadla, letištní veterinární kliniku, policejní vrtulníky, letištní sokolníky a mnoho dalších zajímavostí. Odborný výklad nám poskytla letištní průvodkyně. V druhé části jsme se přesunuli do výcvikového střediska a prohlédli si exteriéry výcvikových prostor. Viděli jsme skutečně unikátní prostředí, ve kterém se školí piloti na simulátorech různých typů letadel, výcvikové zařízení pro palubní personál a vybavení paluby letadel, pro případ nouzových situací. Program byl pro všechny žáky velmi zajímavý a byl velkým zážitkem.