Zimní sporty

Žáci ZŠS VI. B Milíře měli tematické vyučování týkající se tématiky zimních sportů. Pomocí hry koulovaná s matematikou žáci rozpohybovali nejen tělo, ale i mysl. Rozvíjeli jemnou motoriku při vybarvování tematických omalovánek. Procvičovali paměť pomocí obrázkových karet, kde viděli zimní sportovní náčiní, které si mohli následně v omezené míře vyzkoušet v prostorách třídy, neboť počasí na pravé zimní radovánky není příznivé. Přestože za okny po zimně není památky, s žáky jsme si vychutnali zimní sportovní atmosféru.


Vypracovala: Bc.Petra Kapitánová, Lenka Šperlová

Tematické vyučování – Zdravý životní styl.

Dne 15. 2. 2024 si žáci ZŠ speciální IX. třídy vyprávěli o tom, co zahrnuje zdravý životní styl. Jak je důležitá zdravá výživa, vitamíny, pohyb i odpočinek. Ochutnali některé ovoce i zeleninu, poznávali je i se zavázanýma očima. Ukázali si potravinovou pyramidu. Připomněli si důležitost prevence – předcházení nemocem. Na závěr jsme si zacvičili, abychom zlepšili své pohybové dovednosti.

Zapsala: Wagerová

Ochutnávkový koš od Madety

V úterý 23. ledna a v pátek 26. ledna 2024 připravovali žáci III. třídy ZŠ (1., 2., 3. roč.) a IV. třídy ZŠ (4., 5. roč.) pokrmy z ochutnávkového koše od Madety. Na ochutnávku
dostali tvarohy, tvarohové jogurty a ovocná pitíčka. Žáci nejdříve podle hmatu hádali, o jaké výrobky se jedná. Poté potraviny ochutnali a opět museli uhádnout, který výrobek
ochutnávají.

Z obdržených potravin vytvořili chutné pokrmy:

amolety s pribináčkem (tvaroh);

veselé ovocné svačinky (bílý jogurt s jablkem, na ozdobu rozinky, ořechy, suš. meruňky);

lipánek;

vanilkový termix a jahodový termix.

Na závěr se žáci navzájem pozvali na hostinu a na všem si velice pochutnali. Za ochutnávkový koš velice děkujeme!

Mgr. Helena Frýblová a Bc. Lucie Šlapáková

Výtvarná soutěž – KVETOUCÍ ZAHRADA

Ve dnech od 22. 1. do 26. 1. 2024 se žáci ZŠS třídy VI. A a žáci školní družiny odd. II. společně podíleli na projektu výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Český zahrádkářský svaz Praha na téma „KVETOUCÍ ZAHRADA“. Žáci vytvořili 3D obraz zahrady. Použili různé materiály a postupy – lepené papírové květy, šité květy i listy na stromy, květy vytvořené technikou tkaní a stromy zaplavily květy z raznic. Obraz nakonec žáci dopnili o drobný hmyz (který nesmí na žádné zahrádce chybět) jako jsou šneci a motýli. V potůčku plují rybičky a nad zahradou se vznášejí vrány.

Vypracovala: Iva Kratochvílová, DiS.

Ochutnávkový koš – Madeta

Ve dnech 24. 1. a 25. 1. 2024 se žáci ZŠS I. stupeň seznámili s výrobky, které obdrželi od firmy Madeta v ochutnávkovém koši v rámci projektu „MLÉKO DO ŠKOL“. Tvarohy a jogurty, které koš obsahoval, by se daly využít na mnoho způsobů, a tak bylo třeba se domluvit. Jednohlasně zvítězila sladká varianta. Žáci si ještě donesli piškoty a pár drobností a výroba ve školní kuchyňce mohla začít. Šlehalo se, mixovalo, vrstvilo i vařilo. Když bylo vše hotovo, před žáky ležel krásný tvarohovo-jogurtový dort ve tvaru srdce zalitý pudinkem z broskvového džusu.

Po práci, jak je známo, je potřeba pořádně uklidit. I tohoto úkol se žáci zhostili znamenitě.

Pak ale přišlo to nejhorší!!! Musí se čekat do druhého dne, až vše řádně utuhne a všechny ty dobroty se spojí v tu nejlepší chuť. A JE TO TADY! JDE SE KRÁJET A HODOVAT!

Vypracovala: Iva Kratochvílová, DiS.

Zužitkování surovin z potravinového koše Madeta

Žáci ZŠS VI. B Milíře měli tematické vyučování spojené s oslavami narozenin žáků narozených v lednu a s akcí ochutnávkového koše Madeta. Do tohoto tematického dnu (23.1.-24.1.) se zapojil i domov DOZP Milíře, který věnoval potraviny potřebné k přípravě nepečeného dortu. Žáci měli možnost zapojit se nejen do samotné přípravy dortu, ale i ochutnat suroviny a následně i hotový dort. Oslava narozenin proběhla dle přání oslavenců, kteří si vybrali oblíbenou hudbu na třídní diskotéku. Společně si celé tematické vyučování vychutnali plnými doušky.

Digitální učební pomůcky

Ve školních letech 2022/2023 a 2023/2024 byly do ZŠ a MŠ zakoupeny digitální učební pomůcky pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tyto digitální pomůcky napomáhají k rozvoji informatického myšlení a digitální kompetence.
Nyní mají děti a žáci ZŠ a MŠ k dispozici:

Albi tužky, Albi knihy, Albi glóbus, kreativní 3D pera, noteboky, tablety, grafické tablety, LCD tabulky, bee-boty, podložky k bee-botům, Merge Cube – AR vzdělávací kostku, digitální mikroskopy, mobilní tiskárnu COLOP, robot Photon, lupu pro slabozraké včetně příslušenství, software do PC, sluchátka, bezdrátové myši a další příslušenství.

Vše bylo zakoupeno z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z programů:
„Nástroje pro oživení a odolnost – mateřské školy“ – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence;
„Nástroje pro oživení a odolnost – prevence digitální propasti v ZŠ“;
„Nástroje pro oživení a odolnost – základní školy, střední školy a konzervatoř“ – digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence;
„Nástroje pro oživení a odolnost – prevence digitální propasti v ZŠ“.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková

Tematické vyučování – Naše vesnice

Žáci ZŠ speciální IX. třídy se 9.1. a 10.1. učili správně zvládnout přiměřené pracovní dovednosti a utvářet tak kladný vztah k manuálním dovednostem. Pracovali se dřevem, opracovávali ho smirkovým papírem. Pracovali podle jednoduchého pracovního návodu a podle pokynů učitele. Barvou pak dřevěné hranoly proměnili na krásné domečky, ze kterých nakonec vznikla vesnice, kde všem dobře je jménem – Dobřeje.

Plavecká škola

Dne 9. ledna 2024 začal žákům 3. a 4. ročníku ZŠ plavecký výcvik v tachovském bazénu. Na první hodině se žáci seznámili s BOZP a hygienickými pravidly.
Podle svých plaveckých schopností byli rozděleni do skupin. Celkem žáky čeká 10 x výcvik. Poslední hodina proběhne dne 19. března 2024.
První lekce se žákům velice líbila a již se těší na příští úterý, kdy jdou opět do bazénu.

Mgr. Helena Frýblová a Bc. Lucie Šlapáková