Informace o obnovení provozu mateřské školy

Vážení zákonní zástupci,

s účinností od 8. 6. 2020 je možná osobní přítomnost dětí v mateřské škole.
Provoz MŠ:
• bude zachován v běžné podobě od 6.30h do 16.00h
• školní stravování v běžné podobě
• povinností pedagogických a provozních pracovníků, zákonných zástupců je dodržování bezpečnostních a hygienických opatření
• povinností zákonných zástupců je seznámit se a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Bezpečnostní a hygienická pravidla:
• před budovou MŠ dodržovat odstupy 2m
• pro všechny osoby nacházející se před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu
• doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání a vyzvednutí dítěte)
• nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do budovy MŠ vstoupit
• měření tělesné teploty dětí

Níže najdete odkazy ke stažení dokumentů:

– informace

– čestné prohlášení

Osobní přítomnost žáků ZŠ a ZŠ speciální ve škole

Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995

V Tachově dne 1. 6. 2020

Vážení zákonní zástupci,

s účinností od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020 je možná osobní přítomnost žáků ZŠ a ZŠ speciální (školy samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona) ve škole a to na základě zvážení a rozhodnutí zákonných zástupců, přičemž docházka není pro žáky povinná. Vzdělávací aktivity ve škole, ve výše uvedeném období, budou realizovány pro neměnné skupiny žáků, maximální počet žáků ve skupině 15.

Pro žáky 1. stupně ZŠ budou vzdělávací aktivity organizovány pravidelně každý pracovní den od 8h do 15.40h.

Pro žáky 2. stupně ZŠ bude dobrovolná přítomnost ve škole umožněna z důvodu individuální nebo skupinové konzultace, setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění učiva), třídnických hodin, socializačních aktivit, vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí žáků, odevzdání učebnic a to v režimu každé pondělí, úterý, středa od 8h do 10h.

Pro žáky ZŠ speciální (1. roč. – 10. roč.) budou vzdělávací aktivity organizovány s přihlédnutím ke zdravotním hendikepům žáků a to na základě individuální konzultace se zákonnými zástupci, pravidelně každý pracovní den od 8h, ukončení dle individuální domluvy se zákonným zástupcem.

Ranní družina nebude poskytována.

Abychom připravili podmínky pro realizaci vzdělávacích aktivit ve škole, žádáme Vás o vyjádření vašeho zájmu o účast vašeho dítěte na vzdělávacích aktivitách.

Níže najdete odkazy ke stažení dokumentů:

Škola v době koronaviru

Ministerstvo školství počítá s tím, že školní skupinky, které by měly začít fungovat od 25. května pro žáky prvních stupňů základních škol, nebudou v provozu pouze dopoledne, kdy se budou věnovat výuce, ale plynule se překlopí v jakousi školní družinu. Školní skupiny mají rodinám ulehčit situaci.

 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ministr-skolstvi-predstavuje-hygienicka-narizeni-k-otevreni-skol-40320530?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3076880-zive-brifink-ceske-skolni-inspekce-k-situaci-ve-skolstvi#utm_content=freshnews&utm_term=%C4%8Dt24%20%C5%BEiv%C4%9B&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

Zápis do 1. ročníku školy 2020

Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ZŠ – zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, ZŠ speciální

Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2020/2021: bez osobní přítomnosti dětí ve škole
8. dubna 2020, 14.00h – 16.00h
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky na školní rok 2018/2019.

Zákonní zástupci zašlou datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo u zápisu osobně předloží:
• žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
• písemné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) ke vzdělávání dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• rodný list dítěte (v případě osobní přítomnosti zákonného zástupce u zápisu)
• občanský průkaz zákonného zástupce (v případě osobní přítomnosti zákonného zástupce u zápisu).

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy od 14. 4. 2020.

tel.: 374 630 231, 606 201 189
e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz
www.skolatachov.cz
datová schránka: ygkj58k

soubory ke stažení a k vyplnění:

Žádost o přijetí – 1. ročník

Žádost o odklad školní docházky

ZÁPIS 2020

Informovaný souhlas k zápisu

PAF 2020

Dne 6. 3. 2020 se žáci školy zúčastnili Potápečského amatérského festivalu v Kině Mže v Tachově.

Prohlédli si fotografie, některé z nich obodovali v rámci soutěže. Na festivalu bylo k prohlédnutí mnoho malovaných obrázků s tematikou života ve vodě od žáků místních tachovských základních škol, včetně té naší. Žáci shlédli také krátký film o žralocích a jejich životě v moři. Na závěr proběhla krátká debata s pořadateli festivalu.

Vypracovali dne: 6. 3. 2020 Helena Zachová, Pavel Kaleja