Zelený pás Evropy (Greenbelt)

V pondělí dne 27. června 2022 se žáci 1. stupně ZŠ zúčastnili vzdělávacího programu Zelený pás Evropy v Revisu v Tachově.
Pro žáky byla připravena přednáška s názornou videoprojekcí o vývoji a úloze Zeleného pásu v Evropě. Po občerstvení a krátké přestávce si žáci prohlédli venkovní expozici, která obsahuje několik hmatových reliéfů znázorňujících rostliny a zvířata žijící v oblasti Českého lesa, informační panely a sochu vlka jako symbol divoké přírody.

Vypracovali: Mgr. Helena Frýblová, Pavel Kaleja, Dagmar Kilkovská, Bc. Lucie Šlapáková

Sportmanie

Ve středu dne 22. června 2022 se žáci 4. a 5. roč. ZŠ zúčastnili sportovního dne Sportmanie v Tachově na Rychtě. Vyzkoušeli si různé sporty, které nabízí tachovské sportovní kluby. Získali také drobné dárky a medaile.

Vypracoval: Bc. Lucie Šlapáková, Dagmar Kilkovská

Babička Země

Ve čtvrtek dne 16. června 2022 se žáci 4. a 5. roč. ZŠ zúčastnili ekologicky vzdělávacího programu Babička Země.
Zopakovali si třídění odpadu, důležitost ochrany životního prostředí, naučili se písničku a na závěr relaxovali u poslechu Vltavy od Bedřicha Smetany.

Bc. Lucie Šlapáková, Dagmar Kilkovská

Slavnostní pasování na čtenáře

Ve středu dne 15. června 2022 byli žáci 4. a 5. roč. ZŠ v knihovně v Tachově slavnostně pasováni na čtenáře.

Před samotným pasováním však museli složit slib a přečíst ukázku z knihy. Poté obdrželi diplom a jako dárek krásnou knížku.

zde videa z akce:

a další:

a ještě:

Bc. Lucie Šlapáková, Dagmar Kilkovská

Školní výlet – poznáváme Tachov

Žáci ZŠS IV. B Milíře jeli na školní výlet autobusem. Při návštěvě města měli možnost vidět kulturní památky (př. městské hradby, vodní mlýn). Navštívili Caffé u Venyho, kde si objednali snídani. Výlet byl zakončen procházkou kolem zámku na náměstí Republiky obědem v Pop Art music café. Na školní výlet byla využita část finančního sponzorského daru od paní Polónyiové, které tímto děkujeme. Výlet měl ze strany žáků pozitivní ohlas.

Tematické vyučování – Jedeme na výlet

Žáci ZŠ speciální VII. třídy vyrazili na výlet vlakem, cestou museli ošetřit jeden malý úraz z nepozornosti. Zastavili jsme se u rybníka, kde jsme poznávali, chytali a počítali ryby, ochutnali jsme lesní plody – maliny a borůvky. Seznámili jsme se, s obrázky hmyzu, který můžeme v lese potkat. Navštívili i ZOO s exotickými zvířaty, se kterými jsme si hráli a stavěli jim výběhy. S malou pomocí jsme vystřihli obrázek vosy a slepili jsme ji. Celé dopoledne na výletě jsme si hezky užili.