Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

Dne 5. 5. 2022, 10h – 16h

Zveme všechny, kteří mají zájem prohlédnout si prostory mateřské školy. Mateřská škola je součástí Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995. Organizace je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, školskou službu poskytuje dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro bližší informace nás kontaktujte na tel.: 374 722 142, 606 201 236.

Zákonní zástupci při zápisu svého dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží:
• doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna)
• rodný list dítěte
• občanský průkaz .

Zpracovala: Mgr. Lucie Brutovská André
Mgr. Lenka Hovězáková, ředitelka školy

soubor ke stažení zde:

Zápis MŠ.pdf

Školní výlet – Jarní vycházka

Hodnocení:Školní výlet – Jarní vycházka – 22. 4. 2022

Žáci ZŠ speciální VII. třídy vyšli do jarní přírody pozorovat, co se venku změnilo. Na zahrádkách jsme pojmenovávali ovocné stromy. U rybníka jsme si vyprávěli o jarních květinách. Na zahradě jsme se seznámili s prací se zahradním nářadím. Vyplnili jsme pracovní list Jarní procházka. Odměnou pro všechny bylo opékání buřtíků.

Lidové kroje – Polomka

Ve čtvrtek dne 7. dubna 2022 proběhl ve 4. a 5. roč. ZŠ tématický den „Lidové kroje – Polomka“.

Žáci se seznámili s lidovou tvořivostí – lidovými kroji a řemeslnou tvorbou. Shlédli videa na téma lidové kroje, oblékání kroje, popis jednotlivých částí kroje a kroje Slovenska. Byl jim představen originál slovenského kroje z vesnice Polomka. Při návštěvě muzea v Tachově viděli nejen vystavené lidové kroje, ale také pracovní nástroje, světnici a další. Poslední hodinu si kroj vybarvili podle vlastní fantazie. Tématický den byl pro žáky velice přínosný.

Zpracovala: Bc. Lucie Šlapáková

Zápis žáků do 1. ročníku školy

Dne 6. dubna 2022, 14.00h – 16.00h.

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky na školní rok 2021/2022.

Zákonní zástupci u zápisu předloží:

  • písemné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) ke vzdělávání dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
  • kopii rodného listu dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy od 20. 4. 2022.

tel.: 374 630 231, 606 201 189
e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz
www.skolatachov.cz
datová schránka: ygkj58k

Tematické vyučování – Den květin

Akce ZŠ speciální VII.třída

Tematického vyučování – Den květin – 22. 3. 2022

Žáci ZŠ speciální VII. třídy se učili rozeznávat jarní květiny podle vzhledu i barvy. Počítali papírové květiny, třídili květiny podle barvy a velikosti. Opisovali názvy květin a přiřazovali k nim fotografie květin. Z papíru si vyrobili sněženky, kterými jsme si vyzdobili třídu. Někteří žáci otiskovali nastřihanou ruličku na papír a dokreslovali květiny. Všichni se těšíme, až vše kolem nás na jaře pokvete.

Tančí celá škola

V týdnu 14. – 17. března 2022 proběhla ve škole akce „Tančí celá škola“. Zapojil se 1. i 2. stupeň ZŠ a ZŠS. Žáci se naučili základní kroky zumby, protáhli si celé tělo a dokonce si i zaposilovali.


V rytmu krásné rytmické hudby si rozvíjeli koordinaci celého těla. Celý týden se povedl a žáci si akci velice užili.

Zpracovala: D. Kilkovská

Tematické vyučování – Jaro – keramické vyrábění

Žáci ZŠ speciální VII. třídy se již těší na jaro. Ve dnech 24. 2. – 25. 2. 2022 jsme procvičovali základní pracovní dovednosti a tím si utvářeli vztah k manuálním činnostem. Při poslechu relaxační hudby žáci pracovali s keramickou hlínou, vykrajovali tvary motýla, sovy a zajíčka. Z lité hlíny si vyrobili ptáčky a zajíčky. Po vypálení ještě výrobky natřeme glazurou a vyzdobíme si jimi třídu na velikonoce.