Příběh tří králů – tematické vyučování ZŠS Milíře IV. B

– Seznámení žáků s příběhem tří králů

– Význam vzácných darů Ježíšovi – zlato, kadidlo a myrha

– Zvyky a obyčeje spojené s tímto svátkem

– Pracovní listy, hádanky k tématu

– Malování hvězdy a korun pro tři krále

– Ztvárnění osob tradice a zpěv písně My tři králové jdeme k vám

– Sladká odměna na závěr

P. Kapitánová, L. Šperlová

Zpívání na schodech

Dne 22. 12. 2021 proběhlo na naší škole již tradiční Zpívání na schodech. Žáci si společně s učiteli za doprovodu muzikantů zazpívali vánoční písně a koledy. S pomocí paní učitelky Slavomíry Kratochvílové, Petry Novotné a Pavla Kaleji žáci osmé třídy pod vedením tř. učitelky Ivety Kubíčkové zakončili tuto krásnou akci libým zpěvem vánoční písně „Půlnoční“ od Václava Neckáře. Zpívání bylo velmi příjemné a navodilo milou vánoční atmosféru.

Vypracoval: Pavel Kaleja

Vánoční tvoření 1. stupně ZŠ v knihovně

Ve čtvrtek 9. prosince a v pátek 10. prosince se žáci 1. stupně ZŠ zúčastnili vánočního tvoření v knihovně v Tachově.
Paní knihovnice je naučily vyrábět zajímavé vánoční ozdoby z papíru, kartonu a bavlnky. Žáci si domů odnesli krásné výrobky, které si vlastnoručně vyrobili: hvězdy, bavlněné stromečky a papírové ozdoby.

Zapsali: H. Frýblová, P. Kaleja, L. Šlapáková, D. Kilkovská

Tematické vyučování – Vánoční vyrábění

Žáci ZŠ speciální VII. třídy se v příjemné vánoční atmosféře v období 13. a 15. 12. 2021 seznámili s vánočními lidovými tradicemi prostřednictvím pranostik a čtením z knihy Lidové tradice od Dagmar Šottnerové. Prohlíželi jsme si vánoční rodinné fotografie a vyprávěli si o tom, jak doma vánoce prožíváme. Vyrobili jsme si vánoční přání, zdobili si dárky pro své nejbližší a vyzkoušeli si tak práci s různým materiálem. Při vyrábění jsme poslouchali vánoční koledy.

Andělská školička II. třída

„Jsme tak hodní, vůbec neumíme zlobit, to se můžeme podívat do andělské školičky. Co nás bude čekat? Bude jiná, než naše? Zvládneme to? V andělské školičce nás nečekalo žádné překvapení. Byla úplně stejná. Také jsme se učili číst, psát a počítat. Všechno jsme si zopakovali a skvěle zapadli.


Abychom na andílky nezapomněli, nějaké jsme si vyrobili. Zopakovali jsme koledy a společně jsme si zazpívali. Dne 3. 12. 2021 jsme zakončili školičku a přišli s dárečky čert, Mikuláš a anděl.“

Vypracovali dne: 10. 12. 2021 Helena Frýblová, Pavel Kaleja

Čertoviny

V pátek dne 3. prosince 2021 si žáci ZŠ užili tématický den „Čertoviny“. Seznámili se s českými vánočními tradicemi, shlédli vánoční pohádku Čertoviny, přečetli si vyprávění o svatém Mikuláši. Během dne za nimi také přišli žáci ze 2. stupně ZŠ převlečeni za čerty, anděly a Mikuláše. Během pracovního vyučování si žáci vyrobili velkou hlavu čerta z kartonu. Celý den zněly vánoční koledy jak v českém tak anglickém jazyce.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková