Svatý Václav

Ve středu 27. září 2023 se uskutečnil projektový den VI. A. třídy ZŠ speciální s názvem „Svatý Václav“. Cílem projektu bylo přiblížit žákům tuto významnou osobnost českých dějin a vysvětlit jim, proč je 28. září státním svátkem. Společně jsme si přečetli příběh o jeho životě, poznali jsme symboly sv. Václava a připomněli jsme si svatováclavské pranostiky. Všechny získané informace jsme si zaznamenali do svých Lapbooků. Na závěr dne si žáci poslechli ukázku z chorálu a od Jaromíra Nohavici Legendu o sv. Václavovi. Vyrobili si figurky sv. Václava na koni a krásnou korunu. Žákům se tento projekt moc líbil a obohatil je o nové poznatky.
Vypracovala: Mgr. Kateřina Srkalová

Interaktivní kalendář

V týdnu od 18. 9. do 22. 9. 2023 si žáci v družině společně připravovali roční kalendář. Opakovali si dny v týdnu, měsíce v roce, roční období a počasí. Také z čeho se skládá datum. Vše si trénovyli a postupně sestavili velký nástěnný kalendář. Informace v kalendáři každý den společně aktualizují.
Vypracovala: Iva Kratochvílová, DiS.

Veselá škola

Dne 22. září 2023 se žáci třídy VI. A.  ZŠ speciální zúčastnili tématického vyučování Veselá škola. V průběhu celého dne se aktivně zapojovali do plnění připravených her, úkolů a tvoření na téma škola a školní pomůcky. Tento den se žáci seznámili s některými novými školními pomůckami (mikroskop, lupa) a upevnili si své již získané znalosti.

Mgr. Kateřina Srkalová

Tematické vyučování – Zdraví z darů přírody

Žáci ZŠ speciální IX. třídy se seznámili se základními poznatky o lesních plodech, kde rostou, kdy se trhají a proč. Seznámili se s tím, jak předcházet nemocem a jak podpořit imunitu. Sbírali šípky a jablíčka a pak je usušili a ochutnali lahodný šípkový čaj. Manipulovali s přírodninami, počítali je. Nasušené šípky a jablíčka si nasypali do skleničky a zabalili pro maminku jako dárek.

Přichází podzimní dny

Žáci ZŠS VI. B Milíře byli seznámeni s podzimními měsíci, povětrnostní jevy, sezónními plody, ovocem a zeleninou. Počítali šípky za pomoci počítacích kartiček od 1 do 10. Ochutnali a poznávali podzimní plody pomocí smyslů. Rozhýbali se u pohybových říkadel, př. Foukej, foukej větříčku. Navlékli řetězy z jablíček, těší se, až z nich budou křížaly. Vytvořili obrázek – žalud, který jim udělal radost a zdobí prostory naší školy.

Canisterapie

Dne 19. září 2023 proběhla ve škole canisterapie – neboli léčebný kontakt psa a člověka. Zúčastnili se jí žáci 1. a 2. stupně ZŠ a ZŠS. Akce proběhla v rámci
šablon I OP JAK.


Žáci si s canisterapeutickým psem Andělkou, pod vedením zkušené canisterapeutky, hráli různé zábavné hry např. schovávání pamlsků, dávání povelů, česání psa,
odpočinek se psem atd. Program nebyl pouze o hrách, ale také o informacích, jak se ke psům chovat a co vše takový pejsek potřebuje.
Metodou pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení fenka Andělka zlepšila náladu všem zúčastněným.
Andělce a paní lektorce děkujeme za krásný a poučný den.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková

Sběr hub na podzim

Dne 19. září 2023 na ZŠS Milíře, proběhlo tematické vyučování – Sběr hub na podzim. Žáci měli k tematickému vyučování na ukázku kousek lesa z okolí školy. V košíku na houby mohli vidět několik druhů hub, které vyhledávali v atlase. Měli možnost hmatem a čichem rozlišovat přírodniny donesené z lesa: houby, mech, kůry z jehličnatých stromů, šišky, kapradí, větvičky. Na závěr tematického celku byli žáci poučeni o bezpečném sběru hub.
Vypracovala: V. Kretschmerová

Úvod do canisterapie a psí plemena

Dne 18. září 2023 byla pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a ZŠS (v rámci šablon I OP JAK) připravena tematická vyučovací hodina s názvem „Úvod do canisterapie a psí plemena“. Hned na začátku hodiny si žáci pohladili pomyslného psa, popsali ho a zpaměti nakreslili. Dále žáci shlédli film, ve kterém se seznámili s 10 nejoblíbenějšími psími plemeny a canisterapií. S canisterapií budou žáci pokračovat také následující den, kdy k nám do školy zavítá canisterapeutický pes.
V poslední části vyučovací hodiny si žáci zahráli kvíz, ve kterém měli psí plemena poznávat. A úplně na závěr měli za úkol správně spojit obrázek s názvem psa.
Žáci si rozšířili znalosti v oblasti psích plemen a canisterapie.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková