„Řečový program“

Dne 12.9. 2019 : Pravidelně s dětmi probíhá „Řečový program“, kde si děti procvičují mluvidla a dýchání.