Den otevřených dveří v Mraveništi

Dne 15. září 2020 navštívili žáci ZŠ a ZŠS Dům dětí a mládeže v Tachově.
Seznámili se s kroužky, které mohou ve svém volném čase navštěvovat. Vyzkoušeli
si práci s interaktivní tabulí, na počítači, vylezli na horolezeckou stěnu, prohlédli si keramickou dílnu
a viděli jak se vyrábí miska z keramické hlíny.


Den otevřených dveří se žákům líbil. Domů si odnesli obrázky s mravencem, které si sami
vybarvili.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková