Čertovské hrátky formou her, soutěží a tvoření.

Na počátku prosince 2020 se v MŠ konaly „Čertovské hrátky“ formou her, soutěží, tvoření.