Den dětí

Dne 1. 6. 2021 žáci VI. třídy oslavili tento den výletem na Vysokou. Zde vystoupili na rozhlednu a seznamovali se s okolím Tachova.

Dále se seznamovali s rostlinami, které si fotili. Příjemný výlet zakončili konzumací zmrzliny v cukrárně ve Světcích.

Vypracovala dne 7. 6. 2021 Helena Zachová

 

 

 

 

 

Vypracovali dne: 8. 6. 2020 Helena Zachová, Pavel Kaleja