Preventivní program Třída plná pohody

Zúčastnili se žáci 1. stupně – II. a V. třída (1. – 5. ročník).

Lektorkou PPP byla Mgr. Petra Veselá. Formou společné práce upevňovala vzájemné vztahy spolužáků.