BLÍŽÍ SE MASOPUST – 8. 2. 2023 – DRUŽINA II

Zima se nám přehoupla do druhé poloviny a to je doba masopustního veselí.

Proto jsme si se žáky ze školní družiny vyrobili krásné masky, vyzdobili družinu veselými obrázky. Přečetli jsme si o zvycích, tradicích a pustili pohádky:

„Chaloupka na vršku – Jak to bylo o Masopustu“
„Bubáci a hastrmani – Masopust.“

Vypracovala: Zušťáková Naděžda, Matoušková Martina, Šrejmová Renata