Svatý Václav

Ve středu 27. září 2023 se uskutečnil projektový den VI. A. třídy ZŠ speciální s názvem „Svatý Václav“. Cílem projektu bylo přiblížit žákům tuto významnou osobnost českých dějin a vysvětlit jim, proč je 28. září státním svátkem. Společně jsme si přečetli příběh o jeho životě, poznali jsme symboly sv. Václava a připomněli jsme si svatováclavské pranostiky. Všechny získané informace jsme si zaznamenali do svých Lapbooků. Na závěr dne si žáci poslechli ukázku z chorálu a od Jaromíra Nohavici Legendu o sv. Václavovi. Vyrobili si figurky sv. Václava na koni a krásnou korunu. Žákům se tento projekt moc líbil a obohatil je o nové poznatky.
Vypracovala: Mgr. Kateřina Srkalová