Album

Žáci si v družině povídali o tom, jak uchovat své zážitky, aby se o ně mohli podělit s ostatními i po delší době (například o prázdninách při návštěvě příbuzných nebo kamarádů). Vysvětlili si pojmy jako minulost, přítomnost a budoucnost. Každý si pak připravil svůj „OSOBNÍ ALBUM“. Pomocí fotografií a jednoduchých popisků si v albumu zaznamenávají události z družiny. Album si žáci budou postupně doplňovat o nové zážitky. Mohou si jej také dotvořit vlastní kresbou. Domů si album odnesou na konci školního roku.

Vypracovala: Iva Kratochvílová, DiS.