Den stromů – bojovka

V průběhu týdne od 16. 10. – 20. 10. 2023 se žáci v družině seznamovali a opakovali si druhy stromů pomocí obrázkových karet, větviček, plodů a listů. Koncem týdne se zúčastnili „bojovky“. Čekala je vyznačená cesta fáborky, ukryté obrázkové kartičky, ze kterých museli opsat písmenka a přiřadit je k odpovídajícímu stínu na pracovní kartě. Po sesbírání všech kartiček s písmenky, si je vepsali do tajenky. S malou pomocí všichni zvládli a dostali sladkou odměnu.

Vypracovala: Iva Kratochvílová, DiS.