Návštěva Johanky Kropáčové v MŠ

Johanka přišla za dětmi představit dnes už nevšední hudební nástroj. Zahrála dětem na dudy, společně si zazpívali Vánoční písně, děti si na hudební doprovod zatančily a poté vybarvily obrázek s danou tématikou.