Velikonoční olympiáda v digitálním chytání vajíček

Dne 14. března a 4. dubna 2024 se žáci 4., 5., 8. a 9. ročníku ZŠ zúčastnili Velikonoční olympiády v digitálním chytání vajíček. S retro digitální hrou se seznámili již v prosinci 2023 při Vánoční olympiádě v digitálním koulování. Společně jsme na tabuli navrhli tabulku, kterou si žáci překreslili na papír. Do tabulky zaznamenali jména všech žáků a počet nachytaných vajíček.
Hru každému hráči odstartovali spolužáci a herní čas měřili na stopkách. Celou hru společně sledovali na interaktivní tabuli – záznam se přenášel pomocí vizualizéru.
O fandění tak nebyla nouze.
4. dubna 2024 jsme vyhodnotili soutěž a vyhlásili vítěznou třídu, která nachytala nejvíce vajíček. Té jsme ve Wordu nakreslili diplom. O 1 bod zvítězil 8. a 9. ročník.
Na závěr si žáci vytvořili tabulky v Micr. Excelu a výsledky olympiády přepsali do digitální podoby.
Žáci si při práci s digitálními pomůckami rozvinuli digitální kompetence. Využili tato digitální zařízení: digitální hru, interaktivní tabuli, vizualizér, mobilní telefon, PC a tiskárnu.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková