ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO – krajské kolo

Krajského kola rukodělné soutěže pro žáky a žákyně škol Plzeňského kraje se za naši školu se 16. 5. 2024 zúčastnili dva žáci se svými pracemi. Evžen Chalupnyk, žák druhého stupně ZŠ speciální 8. ročníku získal v kategorii A2 3. Místo, za exponát s názvem Na obláčku. Diplom za účast získala Kaleta Viktorie Timea, žákyně prvního stupně ZŠ 3. ročníku za práci s názvem Zábavné tkaní.

Zapsala: Wagerová