Školní výlet – Hornické muzeum v Plané

Dne 24. června 2021 žáci III. třídy/3. a 4. ročníku ZŠ vyrazili na školní výlet.

Nejprve si prošli Tachov až k Památníku na Mohyle. Poté autobusem vyrazili do Plané, kde si prošli náměstí a kolem kostela namířili k Hornickému muzeu. Exkurze Hornického muzea se žákům velice líbila.

 

Průvodce provedl žáky štolou a muzeem. Na závěr si žáci zakoupili krásné suvenýry.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková