Kniha od začátku do konce

„Březen měsíc knihy“. 1. – 3. 3. 2023 jsme si v družině v I. oddělení zahráli na malé spisovatele a ilustrátory. Povídali jsme si o tom, jak kniha vzniká a kdo všechno se na její tvorbě podílí. Žáci si vybrali pohádku, kterou sami ilustrovali a vymysleli k ní svůj příběh. Vyhrála Sněhurka. Každý si vybral svůj obrázek, který namaloval. Společně jsme napsali k jednotlivým obrázkům příběh. V našem „nakladatelství“ jsme knihu vytiskli a svázali. Na závěr nemohla chybět autogramiáda. Každý si svou knihu odnese domů.

BLÍŽÍ SE MASOPUST – 8. 2. 2023 – DRUŽINA II

Zima se nám přehoupla do druhé poloviny a to je doba masopustního veselí.

Proto jsme si se žáky ze školní družiny vyrobili krásné masky, vyzdobili družinu veselými obrázky. Přečetli jsme si o zvycích, tradicích a pustili pohádky:

„Chaloupka na vršku – Jak to bylo o Masopustu“
„Bubáci a hastrmani – Masopust.“

Vypracovala: Zušťáková Naděžda, Matoušková Martina, Šrejmová Renata

Výroba vánočních věnců

Všichni se už těší na Vánoce, proto jsme se žáky z družiny pustili do výroby vánočních věnců. Z březových větví jsme nadělali věnce, přidali zelený břečťan, zelené chvojí a dozdobili šiškami, oříšky a malými ozdobami. Věnce si žáci nastříkali bezbarvým lakem a po uschnutí odnesli domů. Aby se nám lépe pracovalo, poslouchali jsme vánoční koledy.

Bramboriáda

Naše školní družina navštívila družinu ZŠ Kostelní. Žáci s paní vychovatelkou pro všechny připravili tematické soutěže. Zadání znělo „Bramboriáda“. Skákalo se v pytlích, nechybělo škrábání brambor na čas a také si žáci vytvořili papírovou tašku dekorovanou otisky z bramborových razítek. Nechybělo ani občerstvení. Příjemné odpoledne si žáci užili a my děkujeme za pozvání