Den čarodějnic

V úterý 30. 4. 2024 si žáci ZŠ a ZŠS uspořádali slet čarodějnic. Zasoutěžili si v hodu na perníkovou chaloupku. Za každou trefu a kostým obdrželi body.
Vítězná třída dostala od čarodějnic kouzelného pavouka pro štěstí. Za účast obdrželi žáci medaile. Poté se opékaly špekáčky a pálily čarodějnice. Počasí nám přálo a den se vydařil.

Zapsala: Bc. Lucie Šlapáková

Třídíme odpad

Žáci ZŠ speciální IX. třídy se dne 26. 4. 2024 zapojili do programu ,, Ukliďme Česko“ a učili se správně roztřídit nasbíraný odpad do kontejnerů podle barvy – modrá – papír, žlutá – plast, bílá, zelená – sklo, hnědá – bio odpad, oranžová – karton, červená – elektro, černá – vše ostatní. Shlédli jsme výuková videa na Edu.cz – ,, Třídíme papír s Michalem. Kam s vybitými bateriemi. Kam se sklem. Plast. Zpracovávání odpadu. Recyklace plastů.

Zazpívali jsme si písničky o správném třídění odpadu, píseň

Kam patří odpadky – Karol a Kvído.

Třídíme obaly, máma nás pochválí – Gabi Goldová.

Vypracovala Jitka Wagerová

Den Země

Žáci ZŠS VI. B Milíře měli po celý týden od 22.4.-26.4. tematické vyučování na téma Den Země. Během těchto dnů si vyrobili model planety Země. Zaseli jarní osení, na kterém budou v průběhu času pozorovat, jak se rostlina vyvíjí. Učili se spolupracovat při sběru odpadků a jejich následné recyklace. V průběhu týdne byli žáci seznamováni s dopadem lidského přístupu na životní prostředí (př. šetření vody a význam recyklace). Celý týden byl pro žáky velké dobrodružství, kde se především pomocí her rozvíjel jejich potenciál.

Vypracovala: Bc.Petra Kapitánová, Lenka Šperlová

Branná hra na téma EKOLOGIE

Ve středu 24. 4. 2024 se konala akce pro ZŠ a ZŠS – Branná hra na téma EKOLOGIE.
Ve spolupráci s 9.A ze ZŠ Zárečná Tachov vzniklo 10 stanovišť, na kterých žáci plnili různé úkoly, např.: třídění obrázků – co přírodu poškozuje; třídění odpadků do kontejnerů; poznávání zvířat a kde žijí; poznávání druhů elektráren; hod na kuželky; lovení ryb; hod do kruhu; třídění zdravé a nezdravé stravy; skládání puzzlí. Na závěr si žáci vypracovali písemné úkoly a pak čekali na závěrečné vyhodnocení. Spolupráce se žáky ze Zárečné se nám velice líbila a mockrát děkujeme!

Organizátorka akce: Mgr. Dagmar Esserová
Zapsala: Bc. Lucie Šlapáková

Tematické vyučování – Den s knihou

Žáci ZŠ Speciální IX. třídy si 17. 4. 2024 užili den obklopeni knihami. Učili se vnímat knihu jako přítele člověka, kamaráda pro chvíle vzdělávání, odpočinku i relaxace. Mladší žáci si prohlíželi obrázkové knihy i leporela. Četli jsme si pohádky z knihy pohádkový dědeček a Plný pytel pohádek, jejich obsah se pak žáci snažili vystihnout kresbou pastelkami. Na závěr žáci s knihami relaxovali na koberci.

Vypracovala Jitka Wagerová

Tematické vyučování – Den mrkve.

Žáci ZŠ speciální IX. třídy se 4. 4. 2024 sešli v oranžové barvě a zahráli si na mrkve. Dozvěděli se, proč je pro nás mrkev hodně zdravá a jaké vitamíny z ní pro tělo získáme. Někteří žáci třídili kostky a díly stavebnic oranžové barvy. Jiní počítali, kolik mrkví zasadili. Při výtvarné výchově žáci stříhali předkreslené tvary mrkve a nalepili jsme je na čtvrtky. Odměnou byla zdravá, nastrouhaná mrkev s jablkem, kterou nám připravili starší spolužáci a sladkou tečkou byly mafiny s mrkvičkou, které nám upekla paní Velichová.

Vypracovala Jitka Wagerová

Srdce na dlani – jarní keramika – tematické vyučování

Žáci ZŠ speciální IX. třídy ve dnech 12. 3. – 13. 3. se učili rozumět obsahu sdělení, vyjadřovat se pomocí výtvarného umění a spolupracovat s ostatními. Vyprávěli si o velikonočních zvycích, učili se pracovat podle pracovního postupu při zpracovávání keramické hmoty. Vyráběli pro maminky zápichy a srdce na dlani.

Vypracovala: Matoušková, Wagerová

Tematické vyučování – Zdravý životní styl.

Dne 15. 2. 2024 si žáci ZŠ speciální IX. třídy vyprávěli o tom, co zahrnuje zdravý životní styl. Jak je důležitá zdravá výživa, vitamíny, pohyb i odpočinek. Ochutnali některé ovoce i zeleninu, poznávali je i se zavázanýma očima. Ukázali si potravinovou pyramidu. Připomněli si důležitost prevence – předcházení nemocem. Na závěr jsme si zacvičili, abychom zlepšili své pohybové dovednosti.

Zapsala: Wagerová