Den otevřených dveří a zápis k předškolnímu vzdělávání

Dne 11. května 2017 (čtvrtek), od 10h do 15h se koná v Mateřské škole, Slovenská 969, Tachov „Den otevřených dveří“ a zápis k předškolnímu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pro školní rok 2017/2018.

Zveme všechny, kteří mají zájem prohlédnout si mateřskou školu.

Mateřská škola je součástí Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995. Organizace je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zákonní zástupci při zápisu svého dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy předloží:

  • Doporučení školského poradenského zařízení (SPC -speciálně pedagogické centrum, PPP – pedagogicko-psychologická poradna)
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce

Mgr. Lenka Hovězáková, ředitelka školy

MŠ – den otevřených dveří, zápis 2017, oprava