Návštěva knihovny

Portfolio školy Návštěva knihovny 16. 11. 2017

Návštěvy městské knihovny se zúčastnili žáci I. třídy (1., 2., 3., 4. r.).
Cílem bylo se seznámit s místem knihovny, pro koho je, co si mohou půjčit, s pravidly výpůjčky, zacházení s knihou. Součástí návštěvy byl poslech pohádky z knihy Divadélko se zvířátky v ZOO od Romany Suché a ilustrátorky Venduly Hegerové, v rámci projektu „Celé Česko čte dětem.“
S velkým zájmem jsem se shledala již při oznámení, že knihovnu navštívíme. Žáci se moc těšili.
Po úvodním přivítání knihovnice Dagmar Hrabovské, následovalo kratičké seznámení s knihovnou, kde se nachází dětské čtenářské oddělení. Zde je čekaly bobany, na které si ukázněně posedali. Knihovnice je seznámila s tím, co si mohou půjčit za knihy, časopisy, kde je najdou. Seznámili se pravidly půjčování knih, jejich zacházením.
Ukázkou ilustrací z knihy Divadélko se zvířátky v ZOO vzbudila knihovnice velký zájem o přečtení jedné z pohádek této knihy. Následovalo ticho, soustředěný poslech a očička hledící na knihovnici s knihou, prokládané prohlížením ilustrací pohádky. Otázky k přečtené pohádce byly všechny správně zodpovězené a dokazovaly, jak žáky pohádka zaujala.
Dagmar Hrabovská měla pro žáky připravený i pohádkový kvíz – určování pohádkových postav, názvy pohádek, večerníčků, dále sestavování obrázků puzzle pohádkových postav. Žáci se zapojili s velkou aktivitou a vše dokonale plnili.
Návštěva pokračovala půjčováním knih. Mladší žáci se spokojili s prohlížením ilustrací, starší žáci se již do prvních stránek začetli. Když jsem je upozornila, že budeme odcházet, vůbec se jim nechtělo.
Po celou dobu návštěvy se chovali velmi vzorně, byli pozorní, aktivní, dané úkoly splnili.

Vypracoval: Mgr. Helena Frýblová

Asistent pedagoga: Mgr. Marie Štěpáníková