Jarní tvořivá dílna

V úterý 21. 5. 2019 prožily děti se svými blízkými příjemné chvíle při jarní tvořivé dílně v mateřské škole.