Malá dílnička – výroba andílků

Se žáky jsme si ve školní družině vyrobili vánoční andílky ze dřeva, které jsme si nazdobili krajkami, stuhami a peřím. Někteří žáci si ještě vyrobili papírovou krabičku zdobenou ubrouskovou technikou.

Dílnička proběhla za spolupráce s paní I. Kratochvílovou.