Tematické vyučování – Jarní keramika 16.5. – 17.5. 2023

Žáci ZŠ speciální VIII. třídy si vyzkoušeli práci s keramickou litou hmotou, seznámili se s jejími vlastnostmi. Učili se používat jednoduché nástroje a pracovat podle jednoduchého pracovního návodu.